1.. 2.. 3.. Niepodległość!

11 listopada 1918 rok to data szczególnie ważna dla Polaków. Powiewające na wietrze biało – czerwone flagi przypominają o poświęceniu rodaków, którzy walczyli za naszą Ojczyznę. Ulice miasta przemierzają tłumy ludzi uczestniczących w marszu niepodległościowym. Jaka historia się z tym wiąże? Sięgnijmy do korzeni.

Józef Piłsudski stał się jedną z kluczowych postaci w historii naszej Ojczyzny                            [Źródło: korczak.edu.pl]

97 lat temu terytorium naszego kraju zostało podzielone na trzy części, a każda z nich znalazła się pod władzą jednego z trzech zaborców: Rosji, Austrii i Prus. Okres w dziejach Polski obejmujący lata 1772 – 1795 to rozbiory, podczas których granice Polski stopniowo zmniejszały się, aż nasz kraj całkowicie zniknął z mapy świata. Utrata terytorium nie była jednoznaczna z utratą świadomości narodowej Polaków. Mimo, iż Polska jako państwo już nie istniała, dzięki zjednoczeniu się i konspiracyjnym działaniom Polaków, 123 lata zaborów nie zdołały zniszczyć naszego języka i kultury.

Podczas trwających walk Polacy nie poddali się narodowej niewoli, o czym świadczą zbrojne powstania przeciwko zaborcom (Powstanie Styczniowe czy Listopadowe). Zaborcy dokładali wszelkich starań, aby wykorzenić dawny język i tradycje uwieczniane na piśmie i płótnie, a przede wszystkim w życiu społecznym. Podczas gdy cenzurą objęte zostały polskie wydawnictwa i szkoły, nadal istniał nielegalny kolportaż czasopism wydawanych w ojczystym języku, mimo grożących za to sankcji. Czytano w tajemnicy polskie książki, organizowano spotkania w Kościołach, otwierano polskie teatry. W czasach niewoli doszło do tragicznych zbrodni i nadużyć.  

Koniec I wojny światowej położył kres trwającym 123 lata zaborom i zapoczątkował czasy niepodległej Polski. W przeddzień podpisania przez Niemców zawieszenia broni, do Polski przybył zwolniony z więzienia w Magdeburgu działacz niepodległościowy – Józef Piłsudski. Jednocześnie obejmująca wówczas rządy w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę w Państwie Piłsudskiemu, który następnie został mianowany naczelnym wodzem Armii Polskiej.

Józef Klemens Piłsudski odegrał znaczącą rolę podczas działań niepodległościowych, stworzył Organizację Bojową PPS, służył w Legionach Polskich, formacji wojskowej, która powstała z jego inicjatywy, a także utworzył Polską Organizację Wojskową na początku I wojny światowej. Jako niezwykle utalentowany strateg i polityk w 1920 roku został pierwszym marszałkiem Polski. Posługiwał się biegle językami polskim, rosyjskim, francuskim i niemieckim, przy czym był szanowaną i lubianą, choć nieco kontrowersyjną osobą. Według niektórych źródeł Józef Piłsudski był na tyle przezorny, że nie mógł usnąć, dopóki na stole obok jego łóżka nie znalazł się naładowany rewolwer, który miał służyć obronie własnej.  

Dziś trudno jest nam wyobrazić sobie, że nie mamy domu, Ojczyzny. Ile potrzeba wiary i odwagi, by mimo śmierci tak wielu ludzi i dramatycznych wydarzeń, które nie wskazywały na poprawę sytuacji, walczyć o swój kraj. Na pamiątkę odzyskania przez Polskę Niepodległości, po dziś dzień obchodzone są specjalne uroczystości na placu marsz. Józefa Piłsudskiego w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza z udziałem władz państwowych. Odbywają się także liczne koncerty, wykłady historyczne i uliczne parady.

Żyjemy w niepodległej Polsce. Dziś nie musimy już walczyć. Powinniśmy jednak wspominać tych, którzy zwrócili nam Wolność i aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym Państwa, dokonując właściwych wyborów. Historia lubi się powtarzać, nie dajmy jej więc tej satysfakcji.

Małgorzata Koperska

Bibliografia:

[1]http://www.korczak.edu.pl/index.php/arch-azgr/944-narodowe-wito-niepodlegoci

[2] http://marszalek-pilsudski.prv.pl/ciekawostki.html

[3] https://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-11-listopada-1918-r-polska-odzyskuje-niepodleglosc,nId,1541724

[4] https://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-11-listopada-1918-r-polska-odzyskuje-niepodleglosc,nId,1541724