“Pędzące samochody” .

Rysunek chłopca 7,5 roku.

Rysunek przedstawia dwa pędzące przed siebie samochody, w kierunku prawej strony kartki. Szybkość zaznaczona żółtymi poziomymi kreskami wokół każdego pojazdu. Gwałtowność kreski i jej “drżąca” linia, prowokują do słyszenia hałasu, jaki wywołują samochody. Mają one charakter pojazdów wojennych, ponieważ zaopatrzone są w zielono zaznaczoną broń, z wyrzutnią pocisków.

Rozpędzone samochody jadą w bliżej nieokreśloną przestrzeń, bez zaznaczenia mijanych obiektów. Przy wysokiej prędkości rozmazuje się ich obraz. Prawdopodobnie aktywność chłopca jest zdominowana własnymi wyborami, pędem do realizowania własnych pomysłów, z niską tolerancją sytuacji opartych na zakazach i nakazach.

Najmocniej zaznaczone elementy w pierwszym samochodzie po prawej stronie, to czarny kask kierowcy i jego kierownica. Drugi samochód ma dodatkowo zaznaczone na czarno koła, już bez widocznej kierownicy. Jego prędkość jest mniejsza – pomarańczowe kreski z tyłu auta mają kierunek skośny - być może z powodu spionizowanych wyrzutni broni. Przy mniejszej prędkości koła są bardziej widoczne, niż w przypadku pierwszego pojazdu, gdzie cała jego sylwetka zlewa się w jedną plamę.

Można sformułować hipotezę, dotyczącą trudności dziecka w samokontroli własnych zachowań, szczególnie w przypadku silnego pobudzenia emocjonalnego. Stany pobudzenia emocjonalnego prawdopodobnie tak wysoko stymulują układ nerwowy chłopca, że może mieć trudności w odbieraniu komunikatów społecznych.

Ciekawie jest wypełniona niebieskim kolorem przestrzeń obu samochodów, jak i ciemniejsze niebieskie niebo, z pomarańczowym mocnym blaskiem słońca, tak jak smugi wokół pojazdów. Mocne kolory blasku, pędu i napięcia, stwarzają jednak pozytywną atmosferę ciekawości, co tam dzieje się dalej poza kartką, dokąd zmierzają i co może się dalej wydarzyć.

Wszystko to można podsumować hipotezą o wysokim poziomie aktywności poznawczej dziecka, pozytywnym nastawieniu do nowości, jak równiż pędem do rozwoju – dorastania.

Komentarz :

Chłopiec wyróżnia się spośród rówieśników wysokim poziomem rozwoju poznawczego, aktywnością ruchową, z trudnościami koncentracji uwagi i podporządkowywania się poleceniom dorosłych.