KRESKI BARWY TEGO ŚWIATA

Analiza rysunku 6 letniej dziewczynki.

Rysunek o jasnym, prostym temacie – duża piękna ryba o harmonijnym kształcie i ruchach. Mocno zaznaczony ruch, poprzez liczne bąbelki powietrza wokół jej ciała. Można przypuszczać, że jest to ryba płci żeńskiej, ponieważ wokół oka są dorysowane długie rzęsy. Kreska oka I rzęs została narysowana ze zwiększonym naciskiem, niż pozostałe elementy. Świadczyć to może o silniejszych emocjach, towarzyszących dziecku w bliskich, bezpośrednich kontaktach np.kontakcie wzrokowym.

Harmonijność kreski i kształtów, wskazuje na uzdolnienia manualne dziewczynki. Z kolei poczucie ruchu wokół ryby, to silna motywacja do aktywności, wysoki rozwój czynników poznawczych, a także emocjonalnych. Zwykle u 6 latków ruch jest rzadko zaznaczany na rysunku, a jeśli już jest, to bardziej statycznie, np. uniesiona kończyna, lub profil postaci. W przypadku analizowanego rysunku, ruch dotyczy nie tylko ciała ryby, ale również przestrzeni wokół niej. Sprawia to mocniejsze odczucie akcji, dużo się dzieje, przy minimalnej ilości obiektów.

Charakterystyczna jest mała rybka, do której zwraca się całe ciało dużej ryby. Mała rybka, pomimo skromności swojego wyrazu wobec całości rysunku, jest najważniejsza, bowiem to ona jest powodem akcji, jaka dzieje się na rysunku, to ona wskazuje kierunek, siłę i dynamikę ruchu dużej ryby.

Procesy identyfikowania się autorki rysunku z przedstawionymi obiektami, nie są do końca jednoznaczne. Może być tak, że dziewczynka identyfikuje się z małą rybką, jako dziecko, na którym matka skupia siłę swojej uwagi i działania. Trzeba jednak rozważyć również możliwość identyfikowania się z dużą rybą, jej siłą, dynamiką i możliwościami wpływu na innych, którzy znajdują się w jej otoczeniu.

Ciekawe również jest to, że mała rybka może wywołać tak silne, dynamiczne reakcje kogoś o wiele większego od niej, a więc może mieć zdecydowany wpływ na zachowanie większych i niby silniejszych postaci. Kto jest więc tu najsilniejszy, kto wyznacza kierunek i intensywność działania?

Pełna diagnoza dziewczynki wykazała rozwój czynników poznawczych i emocjonalnych, znacznie powyżej wieku rozwojowego.Ważne jest rownież to, że kontakty społeczne pełnią zdecydowanie drugorzędną rolę w stosunku do aktywności poznawczej wobec przedmiotów. Aktywność poznawcza oparta jest na działaniu, przetwarzaniu i kreowaniu otoczenia. Siła i dynamika kreowania otoczenia wydaje się być podstawowym napędem motywacyjnym ogólnej aktywności, również wobec osób. Dziewczynka przetwarzając twórczo swoje otoczenie, dąży do wpływu na zachowania zarówno rówieśników, jak i dorosłych. Najwyraźniej występuje to w stosunku do mamy, osoby najbezpieczniejszej, bez ryzyka utraty bliskości i akceptacji, ze względu na silną więź emocjonalną.