Czy dziecko scala związek?

Przede wszystkim dziecko jest lub będzie człowiekiem, nie powinno być postrzegane jako “coś” co ma scala związek. Takie rozumienie uprzedmiotawia dziecko niezależnie od tego czy już jest na świecie czy jest w planach, nadając mu funkcje, zadanie do spełnienia. Decyzja o posiadaniu dziecka powinna być świadoma i obustronna. Podejmując decyzję o posiadaniu dziecka, warto mieć na uwadze, że będzie to duża zmiana w życiu kobiety, mężczyzny i związku.

Czy dziecko scala czy oddala partnerów?

To jak wpłynie pojawienie się dziecka na parę i jej relacje, jest związane z tym jak ta relacja wygląda w trakcie podejmowania decyzji o dziecku i w czasie ciąży. Pojawienie się nowego członka rodziny może zarówno zbliżyć partnerów i wprowadzić wiele nowego i dobrego w relację. Może też być powodem nieporozumień, kłótni i dodatkowych tematów wymagających wyjaśnień i ustaleń. Kiedy dziecko będzie zbliżało partnerów?

  • Wtedy kiedy relacja partnerów jest zgodna, ułożona. Nie oznacza to braku kłótni czy konfliktów, a umiejętne ich rozwiązywanie i zgodność w kluczowych kwestiach.
  • Kiedy decyzja o dziecku będzie świadoma. Podjęta na podstawie rozmów, a nie impulsów. Gdy będzie poprzedzona ustaleniami dotyczącymi czasu ciąży, po narodzinach i pomysłu na wychowanie.

Kiedy dziecko może oddalać partnerów?

  • Gdy dziecko pojawia się niezaplanowane i niechciane przez któregoś z partnerów. Zdarza się, że jeden z partnerów podejmuje samodzielnie tę decyzję informując dopiero po zaistniałym fakcie z przekonaniem, że “będzie musiał/musiała to udźwignąć”, “wiem, że będzie świetną matką/ świetnym ojcem, poradzi sobie”.
  • W kryzysie w relacji kiedy partnerzy oddalają się od siebie i podejmują decyzje o dziecku jako o “czymś” co uratuje związek, zbliży ich do siebie. Zapominając, że czas ciąży, poród i pierwsze miesiące życia z dzieckiem są ogromną zmianą i dużym wyzwaniem.

Czy to oznacza, że w tych przypadkach dziecko zawsze zbliży lub oddali od siebie partnerów, nie. Pokazuje, że pewne funkcjonowanie przed pojawieniem się dziecka nie zmieni się magicznie i niezależnie od nas. To jak będzie wyglądał czas ciąży, poród i pierwsze miesiące będzie takie jak stworzą to partnerzy.

Świadomość i odpowiedzialność, a posiadanie potomstwa.

Decyzja o sprowadzeniu na świat dziecka jest chyba najważniejszą decyzją jaką podejmuje człowiek. Za nią kryje się szereg decyzji, które będą budować życie tego dziecka, to jakie ono będzie i jakim stanie się człowiekiem. To decyzja nieodwracalna, która w większości przypadków powoduje przeorganizowanie priorytetów życiowych. Dlatego tak ważne jest by decyzja ta była świadoma i odpowiedzialna. Co kryje się pod słowem świadoma? Przede wszystkim świadomość, że obecność dziecka zmieni życie na zawsze - ze względu na odpowiedzialność nie tylko za siebie jak do tej pory, ale również i szczególnie za nie. Gotowość do poświęceń, nie oznacza to porzucenia pracy, czy pasji. Nie mniej jednak będzie wymagało to jakiś częściowych rezygnacji, innego dzielenia czasu, a czasem robienia rzeczy na które nie ma się ochoty. Wiedza odnośnie ciąży, porodu, połogu. Tego jak do ciąży warto się przygotować jeśli chodzi o zdrowie. W świadomej decyzji warto by znalazł się aspekt finansowy. Dziecku potrzeba zabezpieczyć nie tylko miłość i troskę, ale i różne potrzeby, które bywają kosztowne. Drugim czynnikiem jest odpowiedzialność, od momentu poczęcia i decyzji, że dziecko przyjdzie na świat do jego pełnoletności jest się za nie odpowiedzialnym. Wymaga to dbania o siebie, swoje zdrowie i o nie. To wybór szkoły, zajęć, zabawek, które będą je rozwijać, metod wychowawczych. Odpowiedzialność to również świadomość z jakiego powodu sprowadzamy tego nowego człowieka na świat. Decyzja o dziecku dla zaspokojenia swoich potrzeb emocjonalnych to wykorzystywanie dziecka, mam na myśli podejście “chcę by ktoś mnie kochał”, “nikt nie będzie mnie tak bezwarunkowo kochał jak moje dziecko”. Dziecko nie powinno mieć za zadanie wypełniania luk uczuciowych czy potrzeby przynależności. Decydowanie się na dziecko pod presją rodziny czy partnera/ partnerki również nie jest odpowiedzialne. Gotowość do bycia rodzicem ma ogromne znaczenie na to jak dziecko będzie wychowywane i obdarzone uczuciami. Nie można tej gotowości nabyć po ktoś twierdzi, że już czas, albo bo się przydarzyło. Ciąża w braku gotowości może okazać się bardzo trudnym doświadczeniem emocjonalnym.

Nad relacją, związkiem można pracować na wiele sposobów, a decyzja o dziecku nie powinna być rozpatrywana jako jeden z elementów tej pracy. Choć dziecko może wpłynąć pozytywnie na relacje nie powinno być do tego używane.