Czym zachwycają dzieci z Zespołem Aspergera?

Pierwsze podejrzenia co do tego, że nasze dziecko różni się od rówieśników, wywołuje niedowierzanie lub odrzucenie problemu. Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko było zdrowe, zdolne i lubiane przez rówieśników. Jednak zdarza się, że mogą pojawić się trudności w funkcjonowaniu dziecka, niezależne od nikogo. Przykładem jest Zespół Aspergera, który nie jest on chorobą,  ponieważ jest spowodowany zmianami w układzie nerwowym człowieka, obecnymi już od okresu rozwoju prenatalnego.

Dzieci z Zespołem Aspergera cechują się wysokim poziomem inteligencji. Dość późno zaczynają mówić, ale szybko zaczynają układać skomplikowane zdania i wyrazy, np. z literek na lodówce. W szkole podczas lekcji są w stanie więcej zapamiętać, więcej się nauczyć. Są spostrzegawcze, bystre. Już jako małe dzieci są w stanie ułożyć puzzle dla dorosłych. Dzieci z ZA mają nietypowe pasje, którym poświęcają się bez reszty - wiedzą na wybrany temat niemalże wszystko i są w stanie spędzić kilka godzin na wykonywaniu jednej rzeczy, która ich zainteresuje. Poświęcają całą swoją siłę na rozwiązanie problemu. Chcą odkrywać i dowiadywać się nowości na ten jeden, określony temat. Są cierpliwe i nie odpuszczają. Kiedy poda się im datę, potrafią podać dzień tygodnia. Znają wszystkie linie i przystanki autobusowe. Potrafią wymienić wszystkie gatunki psów. Nie rozumieją jednak, że ktoś inny tego nie potrafi. Rysunki dzieci z ZA mogą być wykonane bardzo szczegółowo. Przy tym wypowiedzi tych dzieci są bezbłędne i nienaganne. Bardzo dobrze potrafią porozumieć się z osobą dorosłą, mając jednocześnie trudność ze zrozumieniem świata dziecięcego, który jest pełny fantazji, metafor, zabawy w udawanie.

Dzieci z Zespołem Aspergera są bardzo wrażliwe. Słyszą bardzo intensywnie wszystko, co dzieje się wokół nich. Czują o wiele mocniej różne zapachy, smaki, słyszą dźwięki, których zazwyczaj się nie zauważa.

Nastolatki z Zespołem Aspergera chcą nawiązywać bliższe relacje, przyjaźnie, ale często towarzyszy im nieśmiałość i lęk w związku ze świadomością posiadanych trudności. Obecnie, dzięki pojawieniu się komputerów i gier komputerów, opierającym się na myśleniu logicznym i przyczynowo-skutkowym, a nie abstrakcyjnym, łatwiej jest im nawiązać kontakt z rówieśnikami, którzy również często się nimi interesują. W dorosłości osiągają bardzo duże sukcesy zawodowe i stają się specjalistami w danej dziedzinie.

    Znani Aspergerowcy to np. Albert Einstein, Lionel Messi, Bill Gates.

 

Bibliografia:

http://www.nishka.pl/zanim-skrytykujesz-dziecko-z-zespolem-aspergera-uruchom-empatie/

https://tylkodlamam.pl/mowienie-prawdy-zespol-aspergera/