Fizyka

„Physis”- greckie słowo oznaczające przyrodę dało nazwę jednej ze współczesnych nauk- fizyce. Początki fizyki sięgają starożytności. Poprzez Mezopotamię, starożytny Egipt oraz antyczną Grecję, nie była ona wówczas odrębną nauką, lecz traktowano ją jako część filozofii. Aż do XVI wieku była nauką głownie teoretyczną, dopiero poruszenie Ziemi, jakiego dokonał Mikołaj Kopernik nadało znaczenia prowadzeniu pomiarów oraz doświadczeń. Obecny kształt tej dziedziny nauki zarysował się w XIX i na początku XX wieku. W fizyce w jako jedynej nauce przyrodniczej widać podział część teoretyczną orz eksperymentalną.

W jednym ze swoich artykułów Albert Einstein podał następującą definicję fizyki: „To, co nazywamy fizyką, stanowi tę grupę nauk przyrodniczych, których pojęcia oparte są na pomiarach i które to pojęcia oraz twierdzenia dają się sformułować matematycznie. Zgodnie z tym zakres fizyki jest zdefiniowany jako ta część naszej pełnej wiedzy, która jest możliwa do wyrażania w matematycznej postaci”.

Inaczej mówiąc fizyka zajmuję się badaniem całego otaczającego nas świata. Dzięki niej wiemy, dlaczego płyną rzeki, dlaczego nie toną łodzie, dlaczego latają samoloty, dlaczego prąd kopie, dlaczego jeżdżą samochody, dlaczego najpierw widzimy błyskawicę a dopiero później słyszymy grzmot oraz opowiada nam o tym jak powstała nasza planeta oraz cały Układ Słoneczny. Fizyka analizuje i bada zachowania całego wszechświata, obserwuje i zadaje pytania, na które stara się znaleźć odpowiedzi, dzięki niej poznajemy naturę, i jej właściwości od maleńkich cząstek elementarnych aż po całe Galaktyki. Fizyka pomaga nam zrozumieć nie tylko jak obiekty się poruszają, ale wyjaśnia także, dlaczego są ciepłe lub zimne, jak potrafią stworzyć dźwięk lub, jaka jest ich budowa atomowa.

W dzisiejszym świece ogromy rozwój fizyki umożliwił rozwinięcie się innych dziedzin naukowych, ściśle powiązana jest z biologią i chemią, a także z medycyną i wszelkimi naukami technicznymi.

Fizyka cały czas się rozwija, cały czas odkrywa przed nami nowe niesamowite rzeczy. Dlatego warto jej poświęcić swój czas, i na własne oczy przekonać się, jakie niewiarygodne tajemnice w sobie skrywa.