Historia

To prawdziwa bajka. Opowieść o dawnych czasach udokumentowana na piśmie.

Historycy badają wiele starych tekstów, ksiąg czasem pisanych na papierze, czasem na kamieniu. Wszystkie z nich napisane są ręką jakiegoś człowieka, te najstarsze wykute zostały w kamieniu i często dzięki nim historycy mogą dowiedzieć się jak wyglądało życie wiele wiele lat temu. Nowsze teksty pisane były za pomocą gęsiego pióra i atramentu na pergaminie – czyli na starodawnym papierze. Takim pismem posługiwali się strożytni Egipcjanie. Pisali oni również na kamiennych blokach, zarówno takich małych jak kartka papieru, jak również na wielkich budowlach. Historyk ma często jednak bardzo poważny problem. Problem związany z literami. Wyobraźcie sobie, że dawno temu litery wyglądały zupełnie inaczej, niż dzisiaj. A więc, aby zrozumieć zapisaną historię, oraz aby dowiedzieć się jak w tamtych czasach żyli ludzie, trzeba było odszyfrować starodawne litery. Wynika z tego, że historyk nie tylko siedzi z nosem w książce, ale także może być odkrywcą.

Pewien Francuz Jean-Froncois Champollion w roku 1822 udowodnił wszystkim, że potrafi czytać w języku, którego używali starożytni Egipcjanie. Okazało się, że ich pismo zupełnie nie przypomina dzisiejszego. Po pierwsze, nie było liter tylko obrazki, różne zwierzęta, ludzie, znaki, a wszystkie te obrazki – hieroglify -były zapisywane fonetycznie, a więc tak jak słyszymy kiedy się mówi, a nie tak jak się pisze.

Wyobraźcie sobie, że jest jeszcze starsze pismo niż to z starożytnego Egiptu. Jest to najstarsze znane histrorykom, pismo klinowe wymyślone przez Sumerów, 3500 lat temu.

Tak więc historycy nie mogą zajmować się historiami starszymi niż te sumeryjskie, ponieważ nie ma starszych tekstów, a jak mówiliśmy historia bada zdarzenia udokumentowane na piśmie.

Wszystkim starszym zajmują się inne nauki np. archeologia.

Jeśli jednak jakiś archeolog odkryje kiedyś jakąś tablicę z nieznanym tekstem i w wyniku badań okaże się, że jest on starszy od sumeryjskich, wtedy historycy będą mieli nową historię do opowiedzenia.