Mały ciałem, wielki duchem – Napoleon Bonaparte

Zaledwie 168 cm wzrostu i olbrzymi wpływ na historię miał urodzony w 1769 roku Napoleon I Bonaparte. Pochodzący ze zubożałej rodziny Korsykanin miał liczne rodzeństwo, dzieciństwo spędził u boku rodziców, trzech sióstr i czterech braci. Napoleon uczęszczał do szkoły początkowo na Korsyce, a następnie w Paryżu, tam też kontynuował naukę w szkolę wojskowej. W wieku 10 lat Napoleon włożył na głowę czapkę w kształcie pieroga i od tamtej pory już się z nią nie rozstawał, wkładał ją nawet podczas bitew wojennych. Bonaparte szybko zyskał popularność jako doskonały strateg i dowódca wojska –już w wieku 27 lat został generałem francuskiej dywizji. Jego osoba wiązana jest z wydarzeniami mającymi miejsce podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej, w której początkowo chciał sprzymierzyć się z mieszkańcami wyspy. Dopiero po odprawieniu go przez przywódcę powstańców korsykańskich, Napoleon przystąpił do armii rewolucjonistów francuskich. Zdobycie Tulonu przyniosło mu rozgłos i stopień generała brygady, a wkrótce potem i dywizji. Napoleon Bonaparte poślubił wdowę, arystokratkę o imieniu Józefina de Bearharnais, po czym objął dowództwo nad wojskami francuskimi walczącymi w Italii z Austrią.

Kampanie we Włoszech (pokój w Campo Formio) oraz w Egipcie (podbicie Malty, Dolnego Egiptu z Aleksandrią, bitwa pod Abukirem, pod piramidami) - mimo późniejszej kapitulacji wojsk francuskich - doprowadziły Napoleona do władzy. Pod rozkazami Bonaparte były również Legiony Polskie (dowodzone przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego). Napoleon został Pierwszym Konsulem Republiki Francuskiej, pełnił obowiązki cesarza Francji, był prezydentem i królem Włoch. Ten genialny strateg i mąż stanu, reformator ustroju politycznego i prawa (wprowadził tzw. Kodeks Napoleona) przez inne kraje był postrzegany jako tyran. W każdym razie to dzięki Bonapartemu edukacja w szkole jest nieodpłatna.

Napoleon Bonaparte był szczególnie wielbiony przez Naród polski w okresie istnienia Księstwa Warszawskiego. Sam o Polakach wypowiadał się dość pozytywnie: „Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych”. 22 lipca 1807 roku w Dreźnie Bonaparte nadal Księstwu Warszawskiemu konstytucję, wzorując się na prawie francuskim. Konstytucja znosiła poddaństwo chłopów, czyniąc tę grupę społeczną „wolnymi” ludźmi, władzę nad Księstwem przekazując szlachcie oraz (w mniejszym stopniu) – także mieszczaństwu. Obywatele stali się równi wobec prawa.

Z osobą Napoleona Bonaparte wiąże się wiele ciekawostek. Napoleon panicznie bał się kotów, miał obsesję na temat Piramidy Cheopsa i iloraz inteligencji równy 150, co w połączeniu z nieprzeciętnymi zdolnościami matematycznymi i apodyktycznością wiązało się z konfliktami z innymi osobami. Genialny strateg i dowódca często ucinał sobie piętnastominutową drzemkę podczas najważniejszych bitew i wbrew pozorom lubił otaczać się wysokimi osobami, zwłaszcza podczas wystąpień publicznych. Choć kiedy jakiś przedmiot znajdował się poza zasięgiem rąk małego kaprala, na propozycję jednego z żołnierzy, który stwierdził, że jest większy od Napoleona i że może sięgnąć po nią dla cesarza, Bonaparte odpowiadał: „Nie większy, tylko wyższy”.

Jedna z teorii zakłada, że Napoleon zmarł wskutek raka żołądka, choć przyczyna zgonu nie jest w pełni jasna. Ostatnią bitwą jaką cesarz stoczył była zakończona porażką bitwa pod Waterloo. Wielki wódz i wielki człowiek potrafił dokonać tak wiele w tak niedługim czasie i na zawsze zapisać się na kartach historii. Jak znalazł na to wszystko czas? Krótko sypiał.

 

Bibliografia:

[1] https://twardedane.pl/napoleon-bonaparte-ciekawostki/

[2] W. Sienkiewicz, 2006. Ilustrowany Atlas Historii Polski, Wydawnictwo DEMART, Warszawa.

[3] https://freeisoft.pl/2011/02/nieznane-ciekawostki-z-zycia-napoleona-bonaparte/

[4] https://biografia24.pl/napoleon-bonaparte/