Niania poszukiwana

 W dzisiejszych czasach nie ma jednego modelu rodziny. Role kobiet i mężczyzn zmieniają się. Funkcjonowanie w życiu, priorytety również. Migracje pomiędzy miastami, a czasem i Państwami powodują, że rodzice potrzebujący wsparcia w opiece nad swoimi dziećmi, chcąc lub musząc wrócić do pracy coraz częściej korzystają z niań. Kiedyś takie rozwiązanie było rzadkie lub nie występowało w wielu miejscach. Dzieci zostawały w razie potrzeby z dziadkami, ciociami lub zaprzyjaźnioną sąsiadką. Teraz pracuje się dłużej, zmienia miejsca zamieszkania, a sąsiedzi są dla siebie często anonimowi. Życie pisze takie scenariusze, że prawie każdy rodzic choć raz miał sytuację kryzysową – “muszę wyjść – nie mam z kim zostawić dziecka”. Inną kwestią jest powrót do pracy rodziców, czy trudności ze znalezieniem miejsca w żłobku czy przedszkolu. Największym plusem jest spokój rodziców, jeśli wiedzą, że ich dziecko jest bezpieczne i zaopiekowane (niezależnie od wyboru, niania czy przedszkole) mogą zajmować się innymi swoimi powinnościami. Opiekunka poświęci 100 procent uwagi dziecku, minusem w tym przypadku jest dość mocno ograniczony kontakt z grupą rówieśniczą, który ma istotny wpływ na rozwój dziecka.

Dobra niania czyli jaka?

Kiedy dziecko ma zostać pod opieką innego dorosłego rodzicom zależy by była to odpowiedzialna, właściwa osoba. Tylko z takim poczuciem mogą realizować swoje zadania, nie zamartwiając się o dziecko. Dobra niania ma sporo cierpliwości, to cecha, której rodzice uczą się przy dziecku, oraz którą wspiera miłość rodzicielska, która pomaga w sytuacja gdy nerwy są na granicy. Drugim biegunem jest umiejętność stawiania granic dziecku w sposób, efektywny ale pozbawiony agresji. Jednym słowem wypracowanie z podopiecznym tego by dziecko słuchało, umiało się zatrzymać, czy przestać zachowywać się w sposób nieakceptowalny. To bardzo ważna umiejętność, która często wpływa zarówno na to czy niania wzbudzi sympatię dziecka, ale również na bezpieczeństwo w trakcie wspólnego spędzania czasu. Istotną cechą jest umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi. Zbudowanie z nimi relacji. Ważne by relacja była właściwa – ani powierzchowna, ani zbyt głęboka. Inna cecha pilnie poszukiwana u niań to kreatywność, rodzicom zależy żeby nianie były pomysłowe. Miały szeroki wachlarz zabaw i propozycji, dużo pomysłów na wspólne spędzanie czasu.

Jaka niania nie musi być?

Niania nie musi być dobrym kucharzem. To strony ustalają warunki współpracy, czy w zakres opieki wchodzi również przygotowywanie posiłków, jednak nie oznacza to, że powinna mieć kursy gotowania. Rodzice często nie rozróżniają niani z pomocą domową. Niania zajmuje się dzieckiem, spędza z nim czas, wykonuje czynności pielegnacyjno – higieniczne, jeśli dziecko tego wymaga, ze starszymi dziećmi odrabia lekcje – co nie równa się uczeniu dziecka czy dawaniu korepetycji, podaje lub przygotowuje posiłek dla dziecka – zgodnie z ustaleniami. Niania nie musi sprzątać domu, odkurzać, mopować, powinna dbać o przestrzeń z której korzysta z dzieckiem, odkładać zabawki – najlepiej wraz z dzieckiem, po zakończonej zabawie. Opiekunka nie ma obowiązku załatwiać za rodziców spraw domowych, robić zakupów, prania czy prasowania.

Gdzie znaleźć nianię?

Najlepsze nianie to te z polecenia, które rodzice podsyłają sobie, bo opiekowały się już czyimiś dziećmi i sprawdziły się. Innym sposobem mogą być specjalne portale zrzeszające nianie – pewnego rodzaju agencje niań. Część z nich ma swoje wewnętrzne kryteria, które mogą ułatwić rodzicom zorientowanie się kim jest dana osoba, ze względu na sprawdzone informacje o wykształceniu, wieku, doświadczeniu czy rekomendacjach od innych rodziców. Coraz częściej wykorzystywaną metodą jest poszukiwanie niań przez portale społecznościowe - np. grupy na facebook’u. W zależności od potrzeb i wartości warto by rodzice wybierając nianie sprawdzili i dopytali czy ich sposób wychowania i wartości nie kłócą się z wartościami potencjalnej niani. Ponieważ opiekunka wchodzi w pewien sposób w system rodzinny warto by był on jak najbardziej spójny.