Opieka po szkole - Ogniska, Świetlice Dzielnicowe, Środowiskowe

Wielu rodziców i opiekunów nie zna tych placówek lub ma o nich różne wyobrażenia. Placówki wsparcia dziennego mają różne nazwy - Ognisko, Ognisko Wychowawcze, Świetlica, Świetlica Środowiskowa, Świetlica Dzielnicowa. Prowadzone są przez różne podmioty najczęściej stowarzyszenia, fundacje lub są finansowane z pieniędzy miasta lub dzielnicy, są miejscami bezpłatnymi lub nisko płatnymi. Takie miejsca funkcjonują by pomóc rodzicom w opiece nad dziećmi. Ich zadaniem jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w konstruktywny sposób, pod nieobecność rodziców. Ideą takich miejsc jest wspieranie rodzin - nie oznacza to jednak, że jest to pomoc dla rodzin dysfunkcyjnych, czy rodzin borykających się z trudnościami lub dzieci z diagnozą czy orzeczeniem. Do świetlicy najczęściej uczęszczają dzieci, których rodzice dłużej pracują, a poszukują innej alternatywy niż świetlica szkolna. Dzięki temu dzieci są zaopiekowane, bezpieczne, a rodzice spokojni o czas, kiedy dzieci są po szkole a oni jeszcze w pracy.

Co dzieje się w świetlicach?

Każda świetlica ma swój indywidualny program, zakres działań, charakter pracy. Świetlice różnią się też pod względem zasad funkcjonujących w placówce (np.: nieużywanie telefonów komórkowych, brak agresji słownej i fizycznej, udział w zajęciach, szanowanie granic swoich i innych, itp.) . To co jest wspólne dla wielu takich miejsc to: pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, różnego typu warsztaty (kulinarne, plastyczne, artystyczne, ruchowe, muzyczne, zajęcia z języków), zajęcia prowadzone przez wychowawców (integracyjne, ruchowe, zajęcia z bajkami, rozwijające sferę społeczną i emocjonalną). Świetlice często oferują dzieciom również wyjścia, do kina, teatru, na lekcje i warsztaty w placówkach kulturowych oraz na wyjścia do sal zabaw, trampolin i innych miejsc sportowej rozrywki dedykowanej dla dzieci. Dzieci w placówce mają kontakt z rówieśnikami, dzięki czemu rozwijają umiejętności funkcjonowania w grupie, nawiązywania i utrzymywania relacji koleżeńskich, komunikowania się, rozwiązywania konfliktów i wielu innych wartościowych zachowań. Jest też czas na swobodną zabawę, placówki są różnie wyposażone, dysponują grami planszowymi, zabawkami konstrukcyjnymi i innymi pomocami, które mają za zadanie urozmaicić dzieciom czas na zabawę. W wielu miejscach dzieci otrzymują również posiłek lub podwieczorek. Świetlice są miejscem, które wspierają naukę samodzielności, umiejętności potrzebne w codziennym funkcjonowaniu - wspólne przygotowywanie posiłków, sprzątanie po sobie, dzielenia się. Organizują różne akcje dla dzieci oraz dla dzieci i rodziców. Wspólne świętowanie Dnia Rodziny, Bale karnawałowe, Pikniki w trakcie sezonu wiosenno/letniego.

Co może zyskać dziecko?

Porównując uczęszczanie do ogniska do pozostawania dziecka samego w domu po lekcjach można wyróżnić takie zalety jak:

  •  Kontakt z rówieśnikami - ćwiczenie i nabywanie umiejętności społecznych.
  • Zagospodarowanie czasu wolnego w sposób kreatywny, ciekawy i będący alternatywą dla gier na konsoli, telefonie czy komputerze. Możliwość rozwijania umiejętności, zainteresowań. Odrobione lekcje, przygotowanie do działań szkolnych jak kartkówki i sprawdziany.
  • Opieka wykwalifikowanej kadry, osób dorosłych, które dbają o bezpieczeństwo dziecka.

Wszystko ma swoje minusy - to, co wydaje się być największym, przy chodzeniu dziecka do świetlicy to długi czas poza domem. Dzieci potrzebują odpoczynku i kontaktu z rodzicami oraz odpowiedniej ilości godzin snu. W zależności od ilości godzin uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych część potrzeb dziecka może być nie do końca zaspokojona.

Rodzice i opiekunowie muszą sprostać wielu rolom i zobowiązaniom i choć nie jest to idealne wyjście, które ma swoje minusy, ma wiele zalet. Może odciążyć rodziców i przynieść korzyści dzieciom.