Układ Słoneczny

Wszechświat, w którym żyjemy pozostaje dla nas niezbadany. Od zawsze ludzie z podziwem patrzą w gwiazdy, odkrywają nowe ciała niebieskie, starają się sklasyfikować swoje odkrycia i zastanawiają się, co mieści się tam w „górze”, poza naszym zasięgiem.

Dzięki rozwojowi nauki i techniki, potrafimy dziś odpowiedzieć na część zadawanych przez wieki pytań, lecz odpowiedzi, które uzyskujemy stawiają przed nami kolejne pytania. Wiemy na pewno, że nasza planeta znajduje się w pewnym układzie planetarnym, nazwanym - Układem Słonecznym, układ ten z kolei znajduje się w Ramieniu Oriona, należącym do galaktyki, którą nazywamy Drogą Mleczną. Naukowcy zakładają, że Układ Słoneczny powstał ok. 4,6 mld lat temu. W skład tego układu wchodzi nasze Słońce - sklasyfikowane przez astronomów jako „umiarkowanie duży żółty karzeł”, oraz 8 planet poruszających się wokół naszej gwiazdy po orbitach eliptycznych, jak także, planety karłowate, księżyce czyli naturalne satelity planet, czy także małe ciała Układu Słonecznego.

Najbliżej Słońca znajduje się planeta Merkury, następnie Wenus, nasza Ziemia i Mars. Planety te zwane są planetami wewnętrznymi ze względu na swoje położenie względem Słońca, lub planetami skalistymi ze względu na materiał, z jakiego powstały. Cechą charakterystyczną tych planet jest stosunkowo niewielka masa, stała powierzchnia i duża gęstość. Kolejne planety zwane są gazowymi olbrzymami, gdyż uformowane zostały głownie z materiału gazowego, lub planetami zewnętrznymi, gdyż znajdują się dalej od Słońca. W skład gazowych olbrzymów wchodzą: Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Ich cechami charakterystycznymi jest bardzo duży rozmiar, posiadanie licznych satelit i pierścieni naturalnych. Co ciekawe do 24.08.2006 roku nasz Układ Słoneczny posiadał jeszcze jedną planetę o nazwie Pluton, zaliczaną do grupy planet zewnętrznych, której orbita znajdowała się za orbitą Neptuna, była więc ona ostatnią z planet, jednak Międzynarodowa Unia Astronomiczna uznała ją za planetę karłowatą. Oprócz Plutona do grupy planet karłowatych zalicza się: Ceres, Haumea, Makemake i Eris.

Pomiędzy planetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, czyli pomiędzy Marsem a Jowiszem znajduje się ogromna liczba małych ciał Układu Słonecznego, tworzą one Pas Planetoid. Podobny pas, znajduje się poza orbitą Neptuna i nosi nazwę Pasa Kuipera. W pasie tym znajdują się trzy ze znanych nam planet karłowatych. W jego skład wchodzi Pluton, Makemake i Haumea. Ceres znajduje się w Pasie Planetoid, natomiast Eris jest jednym z obiektów Dysku Rozproszonego, który znajduje się w zewnętrznej części Pasa Kuipera, oraz dalej poza nim.

Słońce jest największym obiektem naszego układu planetarnego, znajduje się w jego centrum, a jego masa stanowi 99,86% masy całego układu, dzięki czemu wszystkie ciała niebieskie wchodzące w jego skład są z nim grawitacyjnie powiązane. Znaczna część Układu Słonecznego pozostaje nadal poza naszym zasięgiem, naukowcy nie potrafią także precyzyjnie określić jego granic.

Nasza wiedza o znanym nam Wszechświecie ciągle się poszerza, wysyłamy w kosmos sądy w celu dokładniejszego zbadania tego, co z Ziemi możemy obserwować jedynie przez teleskop, dzięki temu do 20.02.2013 roku odkryto we Wszechświecie jeszcze 677 podobnych do naszego układów planetarnych.