Wielkości fizyczne

Fizyka jako nauka zajmuje się obserwowaniem zjawisk i opisywaniem ich za pomocą matematyki. Opisywanie to jest możliwe dzięki temu, że posługuje się ona wielkościami fizycznymi. Przykładem takiej wielkości jest długość, objętość, masa, prędkość i jeszcze wiele innych. To właśnie dzięki nim możemy coś zmierzyć, zważyć, sprawdzić jak jasno świeci czy ile ciepła emituje, i porównać to wszystko ze sobą.

Jednak nie zawsze to było takie proste, kiedyś istniało wiele wielkości opisujących długość materiału, wielkość pola uprawnego czy pojemność beczki kapusty. Różnorodność ta powodowała ogromne utrudnienia w prowadzeniu handlu międzynarodowego, gdyż kupcy z różnych krajów posługiwali się innymi jednostkami. Ponadto w ówczesnym czasie znaczna część miar odnosiła się do ludzkiego ciała, mierzono, więc w stopach, łokciach czy nawet w jardach- jeden jard to odległość od czubka nosa do kciuka, mierzona oczywiście przy wyciągniętej ręce. Taką definicję podał angielski król Henryk I. Można by, więc rzec, że posiadano tyle miar ile ludzi na Ziemi, gdyż każdy jest inny i posada inną długość łokcia czy stopy. Idea uporządkowania jednostek narodziła się w XVIII wiecznej Francji, powołano wówczas do życia układ metryczny. W XIX wieku powstała Konwencja Metryczna, a już w następnym stuleciu układ metryczny jest podstawowym układem miar na Świecie. Przez te kilka wieków układ metryczny przechodził wiele przemian, w obecnych czasach nazywamy go układem SI, a jego podstawowymi jednostkami jest metr jako jednostka długości, kilogram jako jednostka masy, sekunda jako jednostka czasu, Kelvin jako jednostka temperatury oraz amper jako jednostka natężenia prądu elektrycznego. Oprócz jednostek podstawowych w skład układu SI wchodzą tak zwane jednostki pochodne, powstają one z zależności między sobą jednostek podstawowych, oraz jednostki wtórne- będące wielokrotnościami lub podwielokrotnościami jednostek podstawowych. Dla przykładu jednostką wtórną jest kilometr - czyli tysiąc metrów, lub godzina – czyli 3600 sekund, często też jadąc samochodem widzimy znaki ograniczające prędkość do 50 km/h- i jest to przykładem jednostki pochodnej.

Jednak na świecie wciąż używane są inne wielkości fizyczne, my mierzymy temperaturę w stopniach Celsjusza, a Amerykanie w stopniach Fahrenheita, oni nadal ważą się w funtach i mierzą w stopach, tak samo jak Anglicy, a marynarze na całym świecie korzystają z mil morskich a nie z kilometrów.

Tak, więc pomimo wprowadzenia jednolitego układu miar, wciąż w życiu codziennym używane są inne wielkości. Nie należy się, więc dziwić, że na całym Świecie kupując telewizor, mierzymy jego przekątną w calach a nie w centymetrach.