Wychowanie dziecka to życiowe wyzwanie, sprawdzian rodzicielstwa, a niekiedy nawet egzamin życia. Wychowując dziecko, rodzice stają w obliczu licznych pytań. Intuicyjnie selekcjonują te zachowania i postawy, które mogłyby jak najkorzystniej wpływać na wychowanie dziecka. W blaskach i cieniach, porażkach oraz sukcesach rodzicielskiej (nie)zwykłej codzienności, wychowują dziecko "karmiąc" siebie i je, zasłyszanymi od innych, wyczytanymi z mądrych ksiąg oraz wyniesionymi z własnych doświadczeń, wartościami, postawami oraz przekonaniami. Z każdym dniem bacznie obserwują jak wychowanie jest zawiłym i długotrwałym procesem, którego plony nie do końca można przewidzieć. Tym sposobem cały trud wychowania dziecka może niejednokrotnie rodzić bezradność załamującą ręce w procesie wychowania dziecka, jak również nadzieję, radość i dumę patrząc na efekty swej ciężkiej pracy włożonej w wychowanie. Celem wychowania dziecka jest zbudowanie jego niezależności, która pozwala mu swobodnie poznawać oraz doświadczać otaczającą rzeczywistość.

Przepis na dobre wychowanie dziecka

Proces wychowania dziecka powinno się rozpocząć od jak najmłodszych lat, ustalając konkretne reguły oraz dążąc do ich przestrzegania już pod koniec pierwszego roku życia. Należy pamiętać, że proces kształtowania młodego człowieka jest dużo trudniejszy niż jego poczęcie czy urodzenie, dlatego trzeba mu poświęcić należytą ilość czasu. Zamiast kupowania niezliczonych zabawek, rodzice powinni skupić się na potrzebach swojego dziecka oraz uważnie go słuchać. Dobre wychowanie dziecka nie oznacza przyzwolenia na każdy kaprys czy złe zachowanie, lecz wspólne spędzanie czasu odkrywając świat i ucząc panujących w nim zasad oraz przekazywanie dużych pokładów miłości i wsparcia.

Jak być dobrym rodzicem i opiekunem?

  • Zapewnij dziecku poczucie bezpieczeństwa, dzięki któremu nie będzie się obawiało popełniania błędów.
  • Bądź stanowczy/stanowcza - ustalaj zasady i pilnuj ich przestrzegania.
  • Pozwól dziecku być samodzielnym - zachęcaj je do podejmowania własnych decyzji.
  • Rozmawiaj z dzieckiem - opowiadaj o otaczającym go świecie oraz często chwal jego dokonania.
  • Słuchaj swojego malucha - pozwól mu opowiadać o jego przygodach oraz zadawać pytania.
  • Ucz je porządku oraz dobrych manier - zachęcaj go do pomocy w codziennych obowiązkach domowych.
  • Nie bój się okazywania emocji przez dziecko - daj mu płakać, śmiać się czy krzyczeć.
  • Okazuj mu szacunek - przepraszaj jeśli zawiniłeś/zawiniłaś i pod żadnym pozorem nie obrażaj go.
  • KOCHAJ JE - przytulaj, trzymaj za rękę, okazuj werbalnie i niewerbalnie to ile znaczy dla Ciebie Twój maluch.

Rodzina jako wzorzec do naśladowania

Wychowanie dziecka to nie tylko przekazywanie mu informacji czy wymaganie od niego posłuszeństwa, ale także codzienna obserwacja rodziny przez dorastającego malucha. To właśnie z domu rodzinnego wynosi on pewne wzorce zachowań oraz sposoby budowania relacji z innymi, które będą stanowiły podstawę dla tego, w jaki sposób będzie budował więzi w przyszłości. Rodzice, a także dalsza rodzina powinni, oprócz zaspokajania potrzeb dziecka czy zapewniania mu bezpieczeństwa, skupić się na wychowywaniu dziecka, poprzez wspieranie jego chęci poznania świata oraz wpływając na formowanie się jego osobowości.

Aby pomóc dziecku rozwijać się prawidłowo i właściwie kształtować jego osobowość, czasem nie wystarczą jedynie zasłyszane czy wyczytane gdzieś szczątkowe informacje. Warto zaczerpnąć wiedzy u specjalisty, który zdobył pełne wykształcenie w dziedzinie psychiki dziecka i procesu jego rozwoju. Znajdziecie ich Państwo w naszym Centrum Usług Psychologicznych. Posłużą oni Państwu profesjonalną radą w trudnych sytuacjach i wskażą sposób, który może rozwiązać Państwa problemy. Dzięki pomocy ekspertów, wychowanie dziecka może stać się nieco łatwiejszym zadaniem.